Feb. 19th, 2016

dom3d: (Александр)
Арсений обиделся, мне аж жалко его стало.
Честно.

Только что написал в Твиттере.

1. Минулого року ми скоротили споживання газу на 20%. Вперше в історії ми не купили протягом зимового періоду у Росії жодного кубометра газу.

Read more... )

Profile

dom3d: (Default)
Gorbatovsky

2017

S M T W T F S

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 03:42 am
Powered by Dreamwidth Studios